468-2

Sıhhiye-Büğdüz-Balıkhisar-Kızık

Otobüs
Bütün duraklar