114-3

(Öho) Kırkkonaklar-Şenyurt

Otobüs
Bütün duraklar