38/D
Terminal - Yıldırım (Gece)
Otobüs
Bütün duraklar
Terminal - Yıldırım (Gece)