35/U
Üniversite İst. - Uludağ Üniv.
Otobüs
Bütün duraklar