2/K
Kestel Toki - Kestel İstasyonu
Otobüs
Bütün duraklar