115
Yerleşke - Manastır-Belde
Otobüs
Bütün duraklar