2F
JP Nagara 1st Phase - Devasandra Chikkamaranahalli

All stops

  • All days  — 06:45 - 06:45
  • All days  — 12:50 - 20:45
  • All days  — 13:25 - 13:25
  • All days  — 16:40 - 16:40
  • All days  — 06:30 - 06:30