592
Koru Metro İst.-Yıldız 88
Otobüs
Bütün duraklar