502
Kazan-Sıhhiye
Otobüs
Bütün duraklar
Kazan - Sıhhiye