502-2
Kazan-Eryaman 1-2 İstasyonu
Otobüs
Bütün duraklar
Kazan - Eryaman 1 - 2 İstasyonu