484-1
Pursaklar-Teknikokullar-Beşevler-Aşti
Otobüs
Bütün duraklar