482-3
(Öho) Uyanış-Yüzyıl
Otobüs
Bütün duraklar
(Öho) Uyanış - Yüzyıl