474-1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Saray-Sıhhiye
Otobüs
Bütün duraklar