472-1
Dumlupınar-Kurusarı-Gümüşoluk-Saray-Karyağdı-Ulus-Sıhhiye
Otobüs
Bütün duraklar