468-1
Kızık-Balıkhisar-Büğdüz-Sıhhiye
Otobüs
Bütün duraklar