443
Vakıf Mh.-Toki-Ulus-Sıhhiye
Otobüs
Bütün duraklar