413-3
(Öho) Altınpark-Çankaya
Otobüs
Bütün duraklar