411-3
(Öho) Aktepe-Yüzyıl
Otobüs
Bütün duraklar
(Öho) Aktepe - Yüzyıl