393
D.Tepe 8.Cd.-Sıhhiye-Ulus
Otobüs
Bütün duraklar
D.Tepe 8.Cd. - Sıhhiye - Ulus