385-2
Kolej-Dikimevi-Peyamisafa
Otobüs
Bütün duraklar