339
Ege Mahallesi-Abidinpaşa-Sıhhiye-Gar-Ulus
Otobüs
Bütün duraklar