299
Batıkent Metro-İlkyerleşim
Otobüs
Bütün duraklar