288
Refik Saydam Cd.-Ulus-Kızılay
Otobüs
Bütün duraklar