279
Yükseltepe-Ayvalı-Ulus-Kızılay-Bakanlıklar
Otobüs
Bütün duraklar