269-2
Sıhhiye-Ufuktepe(Ekspres)
Otobüs
Bütün duraklar