263-3
(Öho) Etlik-Aşağı Eğlence-Bakanlık
Otobüs
Bütün duraklar