227
Hastane Metro-Kuzey Yıldızı Mahallesi
Otobüs
Bütün duraklar