227-4
Hastane Metro-Kuzeyyıldızı Mah-Damlakaya Sitesi