226-5
Hastane Metro-Memlük-Sarıbeyler
Otobüs
Bütün duraklar