226-4
Hastane Metro-Memlik-Bağlar
Otobüs
Bütün duraklar