114-3
(Öho) Kırkkonaklar-Şenyurt
Otobüs
Bütün duraklar